Sözleşmeler

Sözleşmelerimiz ve Bilgilendirme Sayfalarımız.

Hizmet Sözleşmesi

 

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - TARAFLAR

Bir tarafta Kılıçdede Mh. Ülkem Sk. No:8 Borkonut Niş İş Merkezi B Blok D:36 İlkadım Samsun adresinde mukim sitebizden.com ile diğer taraftan …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  adresinde mukim  ………………………………………………………………………………………….. (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

 

Madde 2 – KONU

 İşbu sözleşme MÜŞTERİ' NİN iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının SITEBIZDEN.COM tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.

 

Madde 3 - MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.2 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı vb. dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’NİN gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden SITEBIZDEN.COM sorumlu tutulamaz. İlk yayımda yerleştirilen genel içerik dışındaki yazı ve resim girişleri müşteri tarafından yapılacaktır.

3.3 MÜŞTERİ, SITEBIZDEN.COM tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının SITEBIZDEN.COM’ A ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.4 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, SITEBIZDEN.COM' UN hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.5 MÜŞTERİ, web sitesi güncelleme şifrelerini site teslim tarihinde alacaktır. Güncelleme şifreleri teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan SITEBIZDEN.COM sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların şifre paylaşımı sonucu, veritabanında yol açtığı hatalardan ve veri kayıpları ve diğer sorunlardan SITEBIZDEN.COM sorumlu tutulamaz.

3.6 MÜŞTERİ yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %20'i kadar fark ödeyeceğini kabul eder.

 

Müşteri  Adına:                                                                                            SITEBIZDEN.com Adına:

……………………………………                                                                                                   ……………………………………                                                                   

Madde 4 - SITEBIZDEN.COM' UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 SITEBIZDEN.COM, MÜŞTERİ' NİN tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür. SITEBIZDEN.COM site yayımını yüksek hız ve kalitedeki kendi sunucularında yapacağını taahhüt eder.

 

4.2 SITEBIZDEN.COM, MÜŞTERİ' YE sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır. Hatalardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.3 SITEBIZDEN.COM, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 Web sitesinin taslak yayımı 10 gün, bitmiş yayımı 15 gün içinde yapılacaktır.

4.5 SITEBIZDEN.COM sözleşme geçerliliğini koruduğu sürece sitenin arama motorlarındaki pozisyonunu izleyecektir. Arama motorlarının kriterlerindeki değişimler ve gelişmeler siteye yansıtılacaktır.

4.6 SITEBIZDEN.COM, arama motorlarındaki sıralama konusunda müşteriye hiçbir garanti vermek zorunda değildir.

4.7 SITEBIZDEN.COM, bu sözleşme çerçevesinde satın alınan alan adının MÜŞTERİ' ye ait olduğunu kabul eder.

4.8 SITEBIZDEN.COM, herhangi bir sorun nedeniyle sitenin çökmesi durumunda web sitesini ilk formatında yeniden yayıma sokacak, bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

Madde 5 - HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, sözleşme bitiminden sonraki her yıl hosting yenileme için ..........................................,  XML entegrasyonlu paketlerde ise yıllık hizmet bedeli olan .................................... ücret  SITEBIZDEN.COM tarafından MÜŞTERİ' ye faturalandırılacaktır.

5.2 Hizmet bedeli 1(bir) kereye mahsus ......................................................olarak belirlenmiştir.

5.3 Hizmet bedelinin tamamı iş başlangıcında MÜŞTERİ tarafından SITEBIZDEN.COM'a peşin olarak ödenecektir.

5.4 Ödemelerin yapılmaması durumunda, SITEBIZDEN.COM taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

5.5 Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı ...............................................'dur.

Müşteri  Adına:                                                                                            SITEBIZDEN.com Adına:

……………………………………                                                                                                   ……………………………………

                                                                                             

Madde 6 – VERİLEN HİZMET PAKETİ

 

¨Kobi / Portal Paketi            ¨  e-Ticaret  Paketi               ¨   Hizmet Uzatma

 

6.1 SITEBIZDEN.com; sözleşmeye konu olan paketlerin içeriği hakkında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri tarafından istenecek eklentiler ve özel istekler için SITEBIZDEN.com ek ücret talep etme hakkına sahiptir.

 

 

Madde 7 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Samsun Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 7(yedi) maddeden ve 3(üç) sayfadan oluşan işbu sözleşme ......../........./........... tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

Müşteri  Adına:                                                                                            SITEBIZDEN.com Adına:

 

……………………………………                                                                                                   ……………………………………