26 Aralık 2018

Dijital Reklamlar İçin Ek Vergi

sitebizden web tasarım haberleri

18 Aralık 2018'de yayınlanan Tebliğ Uyarınca Google, Facebook, Instagram, Twitter vb. şekilde Türkiye'de dar mükellef olarak faaliyet gösteren kurumlarla doğrudan ya da aracısız olarak çalışan şahışlar ya da kurumlar ödeme yöntemi ne olursa olsun %18 KDV'ye ek olarak %15 oranında ek vergi beyan etmek ve ödemek zorundadır.

18 Aralık 2018'da Cumhurbaşkanlığı kararı ile internet reklamlarına getirilen yeni vergi düzenlemesi hakkındaki hususlar Resmi Gazete'de yayınlanmış ve tüm kurumlar ve şahıslar için 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere internet reklamları için %15 tutarında ek vergi kesintisi yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Tebliğ taslağı* 25 Aralık 2018'de yayınlanmıştır.

Konu hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararı için tıklayınız.

Konu hakkındaki tebliğ taslağı* için tıklayınız.

Bu tebliğ uyarınca Google, Facebook, Instagram, Twitter vb. şekilde Türkiye'de dar mükellef olarak faaliyet gösteren kurumlarla doğrudan ya da aracısız olarak çalışan şahışlar ya da kurumlar ödeme yöntemi ne olursa olsun %18 KDV'ye ek olarak %15 oranında ek vergi beyan etmek ve ödemek zorundadır.

 

sitebizden.com gibi tam mükellef kurumlarla çalışan şahıs ya da işletmeler için ise herhangi bir beyan zorunluluğu bulunmamaktadır. Yapılacak vergi kesintisi aynı KDV'de olduğu şekilde vergi dairesine sitebizden.com tarafından ödenecektir.

Bu bağlamda, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacak internet reklam bütçeleri üzerinden kanunda yapılan düzenlemeye istinaden %15 hizmet bedeli kesintisi yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Beyanda bulunmayıp bu tutarı ödemeyen kurum ya da şahıslar için maliye tarafından:
1. Ödenmeyen rakam yasal faizi ile talep edilir.
2. Vergi Usul Kanununun 341. maddesine göre 1 kat vergi ziyaı cezası düzenlenir (1 kat cezadır ve %15 ek ödemeyi ifade eder)
3. Vergi Usul Kanunun 355. maddesine göre her bir evrak/ödeme için 1.600TL** özel usulsüzlük cezası düzenlenir.
4. Cezalar tespit tarihinden geri dönük olarak 1 Ocak 2019'dan eski olmamak kaydıyla 5 yıllık dönemi kapsar.

2018* yılı vergi usulsüzlük cezaları için tıklayınız.

*Tebliğ henüz taslak halindedir ve yapılacak ek düzenlemeler olabileceğini önemle hatırlatırız.
**2019 yılı vergi usul kanununda yer alan cezaların tutarları henüz açıklanmamıştır.

Tüm Haberler