27 Ekim 2013

E-ticaret Siteleri İçin Devlet Teşvikleri

sitebizden web tasarım haberleri

İhracat Teşvikleri ya da bir diğer adıyla İhracatta Devlet Yardımları e-ticaret sektörünün pek de aşina olmadığı terimler. Genellikle toptan satış yapan üretici ya da ticari şirketler tarafından kullanılan İhracat Teşviklerini aynı zamanda yurtdışına mal gönderen ya da yurtdışına açılmak isteyen yerli e-ticaret sitelerinin de faydalanabilmesi mümkün. Ancak bu e-ticaret sitelerinin belirli şartları karşılaması gerekmekte.

İhracat Teşvikleri ya da bir diğer adıyla İhracatta Devlet Yardımları e-ticaret sektörünün pek de aşina olmadığı terimler. Genellikle toptan satış yapan üretici ya da ticari şirketler tarafından kullanılan İhracat Teşviklerini aynı zamanda yurtdışına mal gönderen ya da yurtdışına açılmak isteyen yerli e-ticaret sitelerinin de faydalanabilmesi mümkün. Ancak bu e-ticaret sitelerinin belirli şartları karşılaması gerekmekte.


Bu şartlara değinecek olursak:


• İnternet sitesinin Türkçe dışında bir dilde faaliyet gösteriyor olması, ya da Türkçe dışında bir dilde faaliyet gösteren sayfalarının olması gerekmektedir. Yurtdışına satılacak ürünlerin satıldığı sayfaların Türkçe olmaması gerekmektedir.
• Teşviklerden faydalanmak isteyen şirketlerin limited, anonim, komandit ya da kolektif şirket olması gerekmektedir. Şahıs şirketleri teşviklerden faydalanamamaktadır.
• Yurtdışına satılacak ürünlerin Türkiye’de üretiliyor olması ve Türkiye’de tescilli bir marka olması gerekmektedir.
Yukarıdaki şartları taşıyan şirketler, aşağıdaki desteklerden faydalanabilirler:
• Yurtdışındaki hedef pazara hitap eden ve Türkçe olmayan web sitelerine verilen banner reklam giderleri,
• Arama motorlarında yapılan, Türkçe dışında ve Türkiye’yi hedeflemeyen reklam harcamaları,
• Yurtdışındaki dergi, gazete, bilboard, televizyon, radyo vb. mecralarda yayınlanacak ve içeriği Türkçe olmayan reklamlar,
• Yurtdışına tanıtım amaçlı gönderilecek promosyon malzemeleri (kalem, takvim, ajanda vb.),
• Yurtdışında ofis, mağaza, depo ya da showroom açılması halinde ilgili birimlerin kira giderleri,
• Yurtdışında marka tescili yapılmak istenirse, marka tescil giderleri,
• İhracat amaçlı ve yurtdışında müşteri bulmaya yönelik seyahat giderleri.
Söz konusu teşviklerle ilgili üst limitler ve destek oranları değişebilmekle birlikte;
• Kira harcamaları için teşvik oranı %50 ile %70 arasında değişen oranlarda, yıllık 100 – 120 bin dolara kadar,
• Reklam ve tanıtım faaliyetleri için, %60 ile 70 arasında değişen oranlarda, yıllık 100 – 250 bin dolara kadar,
• Marka tescil giderleri için, %50 ile %60 arasında değişen oranlarda, yıllık 50 bin dolara kadar,
devlet tarafından teşvik sağlanmaktadır.


Bahsi geçen Teşvikler T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilmekte olup, başvuru merciileri Ekonomi Bakanlığı ya da İhracatçı Birlikleridir.


Teşvikler 4 yıl süre ile sınırlı olmakta ve 4 yıllık süre, şirketin ilk teşvik başvurusunun kabul edildiği tarihte başlar ve 48 ay sonra sonlanır.

 

http://protesvik.com/

Tüm Haberler