25 Şubat 2018

Web Servis Nedir Nasıl Yazılır?

sitebizden web tasarım haberleri

Web servisler, birden fazla sayıda platformun veri alış verişi yapmasını sağlayan yapılardır.

Web servisler sayesinde birbirinden farklı dillerde yazılmış hatta farklı platformlarda çalışan uygulamalar birbirleriyle konuşabilirler.

Eğer Farklı platformlarımız var ve bunların birbirleri ile anlaşması gerekiyorsa bu noktada SOAP devreye girer.

PHP ile web servisi yazabilmek veya başka servislerle haberleşebilmek için dört ayrı kütüphane(protokol) mevcuttur. Bunlar OAuth, SCA, SOAP, XML-RPC. Burada üzerinde duracağım kısım SOAP standartıdır.

 

SOAP(Simple Object Access Protocol – Basit Nesne Erişim Protokolü)
SOAP, web üzerinden fonksiyonları kullanmak için geliştirilmiş bri sistemin XML tabanlı kurallar topluluğudur. SOAP kullanarak nesne transferi yapmak için, herhangi bir XML web servisi oluşturulur. SOAP ve HTML birbirini tamamlayan iki teknolojidir. Bilindiği üzre HTML “hypertext” transfer etmek amacıyla oluşturulmuş bir yapıdır; nesne transfer edemez, bu eksikliği SOAP kapatmaktadır.

 

WSDL Nedir ?
WSDL (Web Services Description Language – Web Servisleri Tanımlama Dili), müşteri/kullanıcılarınızın sisteminiz üzerinden veri çekerken hangi metodları ve hangi parametreleri kullanacağını, hangi parametrelerin zorunlu olduğunu ve parametre tiplerinin ne olduğunu içeren dosyadır. Kısaca müşteri/kullanıcılarınızın için hareket tanımıdır da diyebiliriz.

 

Tüm Haberler