29 Aralık 2022

Yeni e-ticaret yasası, 29 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

sitebizden web tasarım haberleri

Yeni eticaret yasasıyla  piyasasyı domine eden ve ciddi pazar gücüne sahip e-ticaret platformlarının reklam harcamaları ile promosyon, hediye çeki vb. uygulamalarını sınırlandırılarak, pazarda tekelleşmenin önüne geçmeyi amaçlanmtı. Bu kanun nedeniyle de Trendyol iş birliğini askıya almıştı ve cüzdan hizmetlerinde değişikliğe gitmişti.

 

 

Yine bu kanun ile e-ticaret pazar yerinde kendisinin satış yapıp yapmadığına bakılmaksızın diğer elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar "elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı" olarak tanımlanacak. İster e-ticaret pazar yerinde isterse kendine ait e-ticaret ortamında, kendi mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcılar ise "elektronik ticaret hizmet sağlayıcı" olarak tanımlanacak.

 

Net işlem hacmi 10 milyar liranın üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, e-ticaret hizmet sağlayıcının satışları ve elde ettiği verileri bedelsiz taşımasına ve bu veriler ile bunlardan elde ettiği işlenmiş verilere bedelsiz ve etkin şekilde erişim sağlamasına teknik imkan sunacak. Birden fazla e-ticaret ortamında faaliyet gösterilmesi halinde bu ortamlar arasında erişim imkanı sunulmayacak. Bağımsız denetim kuruluşunca hazırlanan denetim raporu, Ticaret Bakanlığına sunulacak.

 

ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ BASIN ACIKLAMASI

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve kamuoyunda oluşabilecek soru işaretlerini gidermek amacıyla Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik hazırlanarak 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi' Gazete'de yayımlanmıştır.


Yönetmelikle etkin ve adil rekabet ortamının tesis edilmesi ve e-ticaretin gelişiminin sağlanması amacıyla elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıci ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların (satıcıların) faaliyet ve denetimleri ile bunlar arasındaki ticari ilişkilere yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler sayesinde;


► Hukuka aykırı içeriklerle mücadelede pazar yerleri aktif rol oynayacak,

► E-ticaret pazar yerindeki satıcıların ulaşılabilir olması sağlanacak,

► E-ticaret pazar yerindeki satıcıların hakları güvence altına alınacak,

► E-ticarette haksız ticari uygulamalar önlenecek,

► Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar ile satıcılar arasında dahili iletişim sistemi oluşturulacak,

► Satıcılar kendilerine ait verileri diğer e-ticaret pazar yerlerine taşıyabilecek,

► Rekabeti bozucu şekilde reklam verilmesinin önüne geçilecek,

► Rakipleri dışlayıcı şekilde indirim yapılması engellenecek,

► Çok büyük ölçekli elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların ödeme hizmetleri ile kargo ve lojistik sektörlerindeki faaliyetleri sınırlandırılacak
ve
► E-ticaret yapan işletmeler lisanslandırılacaktır. 

 

 

 

İlgili mevzuat için tıklayın (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-5.htm)

Tüm Haberler