Güncellemer

Web Paketlerinin Güncellemeleri
Güncelleme Başlığı!
31 Ağustos 2016

Kargo gruplarının sadece belli kullanıcı gruplarına tanımlama desteği eklendi.