Güncellemer

Web Paketlerinin Güncellemeleri
Güncelleme Başlığı!
17 Nisan 2015

XML çıktı listesine yeni firmalar eklendi

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
item has less then 1 vote